oinume journal

Scratchpad of what I learned

Emacsでetags関連のキーバインドを変えた

Emacsのタグジャンプ系のキーバインドが M - . とかであまりにも打ちにくいので変えた。

 

;; etags

(require 'etags)

(global-set-key "C-cj" 'find-tag)

(global-set-key "C-cb" 'pop-tag-mark)

(global-set-key "C-cn" '(lambda () (interactive) (find-tag last-tag 1)))

 

 

 

 

動作デフォルト変更後

 

 

タグを探してジャンプM-.C-c j

ジャンプ前に戻るM-*C-c b

次の候補へ行くC-u M-.C-c n

 

 

 

[tmkm-amazon]4774143278[/tmkm-amazon]